Endometrial Polip

Endometrial polipler rahimin iç tabakası denilen endometriumdan kaynaklanarak oluşan iyi huylu oluşumlardır. Birkaç santim boyutundadır,çoğunlukla bir tane olur bazen birkaç adet de olabilir. Endometrial polipler rahimin içinde olduklarından vaginal muayene ile görülmezler. Endometrial polipler ultrasound ile bakarken rahim içinde şüpheli bir kitle şeklinde izlenebilirler.Sulu ultrason denilen SİS (Salin infüzyon ultrasonografi ) ile de endometriumda polip izlenebilmektedir.Kesin tanı için polipin küretaj yada histereskopi ile çıkarıldıktan sonra patolojik olarak tetkik edildikten sonra konur.

Polipler bazen hiçbir şikayete neden olmazlar ve hasta tesadüfi olarak muayeneye geldiğinde yapılan ultrason sırasında fark edilir. Bazı hastalarda polipler adetlerde yoğun kanamaya ve adetlerin uzamasına neden olabilirler. İlişki sırasında yada sonrasında leke şeklinde kanamalar yapabilirler. Bazı vakalarda ise gebe kalamamaya ve düşüklere neden olabilirler.

Poliplerin Tedavisi; Polipler küretaj yada histereskopi ile alınabilirler. Patolojik olarak incelenen materyalin sonucu polip olarak geldi ise başka ek bir tedaviye gerek yoktur. Hastayı sonrasında kontrole çağırmak yeterlidir.

Gebelik Takibi Ankara Myom Tedavisi Ankara Doğum Sancısı