Epidural Anestezi ile Ağrısız Doğum

Epidural anestezi ile doğum (Ağrısız doğum) hem normal doğumda hem sezaryende duyulabilecek bütün ağrıları ortadan kaldırarak rahat bir şekilde doğumun gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır.

Epidural anestezide omurilik etrafını saran epidural alana lokal anestezik ve analjezik verilerek vücudun alt kısmından gelen ağrı sinyallerinin iletimi durdurulur ve böylece ağrı iletisi bloke edilmiş olur. Bu yöntemde dokunma duygusu kaybolmaz, kasların çalışmasını sağlayan sinir lifleri etkilenmediği için motor güç kaybı olmaz, hasta bacaklarını hareket ettirebilir.Sadece ağrı duyusu bloke olur.

Epidural kateter takılırken hasta oturur poziyonda iken öne doğru eğilerek belini dışarı doğru çıkartmalıdır. Bu bölge antiseptik solusyonla silinir ve lokal anestezi uygulanır daha sonra özel bir iğneyle epidural aralığa girilerek test dozunda ilaç verilir ve daha sonra ilacın devamını uygulayabilmek için kalıcı kateter takılır. Doğum takibi sırasında ihtiyaç oldukça bu kateter yardımı ile ilaç verilmeye devam edilir. Bu takılan kateter normal doğum yapan hastada doğumu takiben hemen çıkartılırken, sezaryen olan hastalarda ise ameliyattan 24 saat sonra çıkarılmaktadır.

Epidural anestezi tecrübeli bir anestezi doktoru tarafından uygulandığı takdirde normal doğum yapan bir hastanın tamamen ağrısız rahat bir doğum yaşamasını sağlar. Sezaryen ile doğum yapan hastalarda da operasyon sonrasındaki ağrıları kestiği için hastanın daha çabuk toparlanmasına yardımcı olmaktadır.

Epidural kateter ; normal doğum sancıları düzenli bir şekilde başlamış olan ve rahimi en az 3 cm açılmış olan hastalara takılmalıdır.Sancıları düzensiz ve tam olarak doğumu başlamamış hastalara epidural kateter takılıp ilaç verilirse doğum sancılarının durmasına neden olabilmektedir.

Epidural anestezi çok tecrübeli bir anestezi doktoru tarafından uygulansa bile hastaların %85’inde tam etkili olur,% 12’sinde kısmi etki yaparken hastaların %3’ünde hiç etki etmeyebilir.

Gebelik Takibi Ankara Myom Tedavisi Ankara Doğum Sancısı