Gebelik ve Aşılar

Gebelikte yapılan aşılar anne ve bebeğin hastalıklardan korunması bakımından son derece önemlidir. Gebelik sırasında anneye yapılan aşılar hem anneyi hem fetusu korurken bir taraftan da kan yoluyla bebeğe geçerek doğumdan sonra yaklaşık 6 ay kadar bebeği de enfeksiyonlardan korumaktadır. Gebelikte ölü aşı yapmanın herhangi bir sakıncası olmadığı saptanmıştır.

Gebelikte aşılamadaki amaç; Gebelik sırasında bebeğe geçerek ona zarar verebilecek enfeksiyonlardan onu korumaktır.yine gebelik sırasında şiddetli seyreden hastalıklardan anneyi korumak amacı ile yapılır.

Gebelikte kabakulak, kızamık, su çiçeği, kızamıkçık gibi canlı virus aşıları yapılmaz. Bebek için çok zararlıdır. Bu tür aşıların gebelikten en az 3 - 6 ay önce yapılması uygundur.

Gebelikte Tetanoz Aşısı:

Tetanoz aşısı yapılan annede oluşan antikorlar bebeğe geçerek özellikle bebek doğduğunda tetanoz hastalığına karşı koruma sağlar. Bebeğin doğum sırasında kordonunun steril olmayan bir aletle kesilmesi sonucu tetanoz gelişebilir. Özellikle evde yapılan doğumlarda risk fazladır. İyi bir hastanede iyi şartlarda doğum yaptığınızda bu olasılık çok düşüktür. Bebekte yenidoğan döneminde görülen tetanoz çok yüksek oranda öldürücüdür.Bu durumun önlenmesi bakımından aşılama çok önem kazanmaktadır.Gebelik sırasında yapılmasının nedeni bebeği doğduğu dönemde tetanozdan korumaktır.

Doğumdan sonra da bebeğe difteri, boğmaca, tetanoz aşısı karma aşı şeklinde yapılarak bağışıklık devam ettirilir. Daha sonra da 10 yılda bir rapellleri yapılarak aşının etkinliği devam ettirilir.

Gebelere Tetanoz aşısı ne zaman ve kaç kez yapılır?

Bir gebe daha önce tetanoz aşılarını tam olarak yapılmışsa ve üzerinden 10 yıldan daha az bir zaman geçmişse gebeliği sırasında yapılması gerekmez.

Daha önce tetanoz aşıları tam yapılmamış yada yapıldığı halde üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmişse gebelik sırasında 5. ve 6. aylarda 1 ay ara ile toplam iki doz aşı yapılması uygundur.İkinci aşıdan 6 ay sonra bir doz daha anneye yapılarak rapelleri tamamlanmalıdır.Son dozdan sonra 1 yıl ara ile 2 doz daha yaparak 5 doza tamamlayarak ömür boyu koruma sağlanabilmektedir.

Gebelik sırasında annenin paslı ,kirli bir metal ile kesilmesi durumunda hemen bölgenin sabunlu su ile bol bol yıkanmalı ve sonra tetanoz aşısı ile beraber tetanoz immunglobulin serumu uygulanmalıdır.

Gebelikte Hepatit B Aşısı;

Hepatit B aşısı canlı olmayan virüse ait bazı antijenler içeren bir aşıdır.Bu yüzden gebelik sırasında gebelik sırasında gerekirse uygulanmasında sakınca yoktur.

Eşi hepatit B taşıyıcısı olan gebeler daha önce aşılanmadılar ise gebelik sırasında mutlaka aşılanmalıdır.

Hepatit B aşısı her hamileye uygulanan rutin bir aşı değildir. Aslında doğrusu gebelik öncesinde aşı dozlarının tamamlanmış olmasıdır. Daha önce aşı olmamış her kadının gebeliği sırasında bu virüsle karşılaşma olasılığı vardır.Bu yüzden gebelikte dikkatli olunmalıdır.Bu yüzden gebeliği sırasında bulaşma olasılığı yüksek olanlara koruma amaçlı uygulanabilir.

Hepatit B taşıyıcısı olan anne adaylarının bebeklerine doğumdan sonra emzirirken Hepatit B bulaştırma riski çok büyüktür. O yüzden Hepatit B taşıyıcısı olan annelerin bebeklerine doğumdan sonra 2 saat içinde hepatit b serum immunglobulin uygulandıktan sonra emzirmeye izin verilir.

Grip Aşısı(influenza); Grip aşısı her yıl oluşan virüslere karşı hazırlanan bir aşıdır. Gebelikte kullanımında herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Emzirme döneminde de kullanılabilmektedir.

Kuduz aşısı; Gebelikte şüpheli hayvanlarla temas durumunda kuduz aşısı ve immunglobulini yapılabilmektedir.

Gebelik Takibi Ankara Myom Tedavisi Ankara Doğum Sancısı