Gebelikte Üçlü Tarama Testi

Gebeliğin 15 ile 20 haftaları arasında annenin kanında B.HCG, Alfafetoprotein (AFP). Estriol (E3) düzeylerinin tesbiti, bebeğin ultrasondaki ölçümleri ve anneye ait bilgiler ile beraber orantılanarak down sendromu (Trizomi 21), Trizomi 18 ve Nöral tüp defektleri konusunda risk tayini yapan bir tarama testidir.

Üçlü test bütün gebelere yapılmalıdır. Bazı hekimler sadece 2'li testin yapılmasının yeterli olduğunu düşünmektedir. Fakat 2'li test yapılan tüm hastalara nöral tüp defektlerinin tanısı için ya 3'lü test yapmalı yada AFP ölçümü yapılarak bu konuda riskler mutlaka değerlendirilmelidir.

Gebelik Takibi Ankara Myom Tedavisi Ankara Doğum Sancısı