Hipnozla Doğum

Doğumda kullanılan hipnoz sayesinde kadınlardaki doğum süreci ile ilgili korku, panik ve ağrılardan oluşan negatif duyguları hipnozla temizlemek ve doğuma hazırlanan gebelere gerçek ve doğru telkinleri verilmektedir. Filmlerde ya da çevreden duydukları ile genç kızlar olumsuz hikayelerle bilinçaltlarında doğumu ağrılı, acılı ve sıkıntılı bir imaj olarak öğrenmektedirler. Böyle olunca doğuma gergin giren annenin doğum kanalı daralır, gerginleşir ve bu yüzden gerçekten ağrı duyar. Gerçekte herşey yolunda gittiği sürece doğum aslında ağrılı bir süreç değildir. Anne adayı doğum sırasında hipnozla aldığı pozitif mesaj ve doğru telkinlerle doğumu daha rahat gerçekleşmektedir.

Hypnobirthing (Hipno Doğum) eğitimlerine gebe ve eşi birlikte katılır. Gevşeme, özel nefes teknikleri ve imgeleme teknikleri ile doğu da bedenlerini nasıl rahat bırakacaklarını öğrenirler. Kadınların bilinçaltlarındaki doğum korkuları doğurmayı engeller ve daha çok ağrı hissetmelerine neden olur. Bir genç kız doğum yaşına geldiğinde günlük hayattan zaten toplumdan duydukları olumsuz hikayelerden dolayı yanlış bilgilerle negatif hipnoz altına girmiş oluyor. Rahat bir doğum için bu negatif duyguları açığa çıkararak temizlenmesi de ancak hipnoz yöntemi ile sağlanmaktadır. Hipnoz seanslarında negatif duygu ve korkular pozitif ve olumlu duygularla yer değiştiriliyor. Bu pozitif duygular ve güven konusu kadının doğum yapmasını kolaylaştırıyor.

Hypnobirthing eğitimi sayesinde olumsuz ve korku dolu kelimeleri olumlu ve pozitif düşündüren kelimelerle değiştirmek insan beyninde pozitif düşünmeyi sağlamaktadır. Örneğin sancı yerine kasılma yada ıkınma yerine bebeğe yol verme, hasta yerine gebe kelimelerini kullanmak pozitif düşünmeye yol açmakta ve doğumu başarmalarını sağlamaktadır.

Gebelik Takibi Ankara Myom Tedavisi Ankara Doğum Sancısı