Ten Tene Temas

Ten tene temas, her doğumda aslında olması gereken doğal bir süreçtir. Bebeğin doğduktan hemen sonra, çıplak olarak Anne göğsüne yerleştirilmesi, bu sırada tabi kurulanmalı ve sıcak tutmak için bir battaniye ile örtülmeli ve ilk emzirmeye kadar da anne göğsünde kalmasıdır. Ten tene temas, hastanelerdeki gibi alışılagelen bebeğin doğar doğmaz kordonunun kesildiği ve ısıtıcısının altına yerleştirilip yalnız ve annesinden uzak kaldığı durumdan farklı olarak bebek doğduğu andan itibaren ilk emzirme de bitene kadar kesintisiz olarak anne göğsünde kalmasıdır. 2012 yılında yapılan 34 çalışmada, ten tene temas (TTT) yapılan bebekler ile rutin hastanelerdeki gibi annesinden ayrılan bebeklerde 3 ve 6. Aylarda anne sütü ile beslenme oranlarının TTT yapılan bebeklerde 2 kat daha fazla olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca T.T.T. yapılan doğumlarda annenin memesinde süt birikimlerine bağlı ağrılar daha az görülmüş. Annenin doğum sonrası daha az depresyon yaşadığı ortaya çıkmıştır. T.T.T. yapılan bebeklerin yine daha etkili ve aktif emdiği, 12 kat daha az ağladığı, vücut ısısı, solunum ve kalp atışlarının daha düzenli olduğu, kan şekerlerinin de daha anlamlı bir yükseklik olduğu görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü, 2003 yılından beri normal ve sorunsuz doğan tüm bebeklere T.T.T. önermektedir.

Gebelik Takibi Ankara Myom Tedavisi Ankara Doğum Sancısı