Menopozu Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı İle Neden Tedavi Etmeliyiz?

Kadının vücudundaki Estrojen ve Progesteron hormonları tüm organlarımız için gereklidir sadece doğurmaya ve adet olmaya yaramazlar.Kadınlar bu hormonları varken daha sağlıklıyken bu hormonlar azalınca ve bitince başlarına gelmeyen kalmıyor. Bu yüzden Menopoz yıkım sürecidir ve mutlak tedavi edilmelidir. Amerika'da yılda 300 bin kadın kemik kırığından ölüyor ve sadece kalça kırığından ölenlerin sayısı meme kanserinden ölenlerden fazladır, kalp hastalığından ölenlerin sayısı ise meme kanserinden ölenlerden 8 kat fazladır.

50 yaş üstü ölümlerin yarısı KVH (kardiyovasküler hastalık) kökenlidir. Estrojen hormonu Crp'yi baskılayarak inflamasyonu azaltır ve arter düz kaslarındaki oksidatif stresi modüle ederek kadını kalp hastalığından korur.Menopozun erken döneminde estrojen kullanımı damar endoteli için koruyucu ve plak oluşmasını geciktirirken geç dönemde kullanımı ise plakların harekete geçmesine ve embolilere yolaçar. Bu yüzden 50-59 yaşlarında başlatılan HRT KVH hastalık açısından en olumlu etkiyi yapmaktadır.

Estrojenin Kognitif fonksiyonlar üzerindeki etkisine bakarsak nöronlarımızda Aromaz enzim aktivitesi vardır ve bu sayede E2 sentezleyerek hafıza ve bilişsel fonksiyonlarımızı ve öğrenmemizi devam ettiririz.Estrojen sayesinde dendrit denilen nöronların bulunduğu yapı korunur ve bunların sayısı ve dallanması artarak öğrenme ve hafıza güçlenir. Estrojen ayrıca beyinde kan akımını arttırır ve mitokondri fonksiyonlarını koruyarak nörodejeneratif hastalıklardan korur.Çalışmalara göre menopozun ilk 2-3 yılında HRT kullanımı 5-15 yıl sonraki kognitif bozukluğu % 64 oranında azaltmaktadır. Progesteron da myelin yapımını destekler.

Osteoporoz bakımından durumu irdelersek 50 yaşın üzerindeki her 3 kadından 1 inde kırık olasılığı vardır. Estrojen kemik yıkımını azaltır ve kemik yapımını indükler. Özellikle kadınlarda menopoz öncesi 1 yıl ve menopoz sonrası 2 yılda kemik kaybı hızla artmaktadır. Çalışmalarda HRT verilmesi durumunda KVH ölüm riski iken % 54 azalmış, İnme nedeniyle ölüm riski iken %39 azalmış ve tüm nedenlerden ölüm oranı iken %39 azaldığını göstermiştir. Bu durumda Menopoz kendi haline bırakalım denecek bir yaklaşım olmamalı.

Gebelik Takibi Ankara Myom Tedavisi Ankara Doğum Sancısı