4 Boyutlu Ultrason

Gebelikte ultrason kullanımının yaklaşık olarak 30 yıllık bir geçmişi vardır. Ultrasonun yardımıyla erken gebeliğin tanısı, bebeğin kalp atışlarının tesbiti, dış gebelik tanısı, bebekle ilgili anormalliklerin saptanması ve bebeğin büyüme takibini yapmak mümkün olmuştur. Ultrasonun görüntü elde etmedeki temel mekanizması, prob yardımıyla dokulara gönderilen ses dalgalarının dokular tarafından yansıtılarak görüntüye dönüştürülüp monitörler yardımıyla izlenmesidir. Günümüze kadar yapılan araştırmalarda ultrasonun bebek üzerinde olumsuz bir etkisi tesbit edilememiştir. Gebelikte gerekli zamanlarda ultrason yapılması pek çok olumsuzluğun ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Son 10 yıl içinde ultrason teknolojisinde üst düzeyde gelişmeler olmuştur. 2 boyutlu ultrasonların görüntü kalitesi artmıştır. Renkli dopler ultrasonografi ile fetal kan akımları ölçülerek pek çok patolojik durum açığa çıkarılmıştır.

4 Boyutlu Ultrason

Günümüzde ultrason teknolojisinin gelişmesiyle birlikte 4 boyutlu ultrason cihazları ile probla bakıldığı zaman bebeğin 3 boyutlu görüntüsünü aynı anda izleme imkanımız vardır. 4 boyutlu ultrason ile baktığımız anda bebek ne yapıyorsa onu izleyebiliyoruz. Esnemesi, kaşlarını çatması, elini ağzına götürmesi, gülmesi gibi tepkilerini izlerken anne ve baba adaylarının bunları görmesi onlara ayrı bir mutluluk veriyor. 4 boyutlu ultrasona giren anne ve babalara bebeklerinin doğmadan önce hem dış görüntüsünü ve hem de sağlıklı olduğunu görmek onlara duygusal bir mutluluk ve rahatlama hissettirmektedir. Yine de 2 boyutlu ultrasonun bebeğin iç organlarını değerlendirmek, ölçümlerini yapabilmek gibi imkanlar sunması da tartışılmaz bir üstünlüktür.

4 Boyutlu Ultrasonun Avantajları Var Mıdır?

4 boyutlu ultrasonun 2 boyutlu ultrason incelemesine göre avantajları vardır. Örneğin:

Yüz anormallikleri (Yarık damak, yarık dudak) parmak anormallikleri, kol ve bacak anormallikleri, beyin ve omurilik ile ilgili anormallikler gibi durumları daha kolay ve daha ayrıntılı inceleme imkanı sunmaktadır.

4 Boyutlu Ultrason Hakkında Sıkca Sorulanlar

4 boyutlu ultrason ile her zaman iyi bir görüntü alınamayabilir. Görüntü almak istediğimiz kesitin ön bölgesinde yeterli amniyotik sıvı varsa daha iyi görüntü elde etmek mümkündür. Yine 4 boyutlu ultrasonun başka bir avantajı da bebeğin renkli görüntülerini CD ‘ye kaydetme ve renkli resimler vererek ailelere bebekleri için güzel bilgi arşivleri hazırlama imkanı sunmuştur. Bütün bu özellikler neticesinde 4 boyutlu ultrason ile aileler bebeklerinin hem sağlık durumunu öğrenmekte hem de kime benzediği konusunda ultrasonda yorumlar yaparak keyifli dakikalar yaşayarak iyi duygularla doktordan ayrılmaktadır.

4 Boyutlu Ultrasonun, 2 Boyutlu Ultrasondan Farkı Nedir?

4 Boyutlu ultrasonlarda görüntü kalitesi sayesinde bebeğin tüm uzuvları ve hareketleri daha net olarak izlenebilmektedir. Aslında en büyük avantajı annenin bebeğini 4 boyutlu olarak görebilmesi ve aralarında duygusal bir yaklaşım başlamasıdır Ama yine de gebelikte 4 boyutlu ultrasona girseniz de 2 boyutlu ultrason ile gerekli taramalar mutlaka yapılmalıdır.Çünkü bebeğin iç organları ile igili taramaları ve standart ölçümleri ancak 2 boyutlu ultrason yaparak elde edebiliriz.

4 Boyutlu Ultrasona Kaçıncı Aydan Sonra Girilmelidir?

Gebeliğin ilk aylarından itibaren 2 boyutlu ultrasonlarla gebelik tesbiti ve takibi yapılabilir. Ancak 4 boyutlu ultrason ile bebeği 4. aydan itibaren daha iyi görebiliriz.

4 Boyutlu Ultrason Bebeğe Zarar Verir Mi?

Şu ana kadar yapılan hiçbir çalışmada ne 2 boyutlu ne de 4 boyutlu ultrasonların bebeğe zarar verme konusunda olumsuz bir sonuca ulaşılmamıştır.

4 Boyutlu Ultrasonlarda Her Zaman İyi Görüntü Alınabilir Mi?

4 boyutlu ultrasonlarla iyi görüntü alabilmek için bebeğin pozisyonunun uygun olması ve bakılacak alanda yeterli amniyotik sıvı olması gereklidir.

4 Boyutlu Ultrasona Girmek İçin Nerelere Vaşvurabilirsiniz?

Bu cihazlar genellikle Kadın Doğum doktorlarının muayenehanelerinde ve bazı merkezlerde bulunmaktadır. Ben de kendi ofisimde 4 boyutlu cihazla hastalarımı takip etmekteyim. Yine bu cihaz sayesinde hastalarıma bebeklerinin renkli olarak fotoğraflarını çekip verebiliyorum. Ve ultrason kayıtlarını CD ye çekerek evlerinde izleme imkanı sunuyorum.

Gebelik Takibi Ankara Myom Tedavisi Ankara Doğum Sancısı