Yumurtlama Takibi

Kısırlık tedavisinde yumurtlama bozukluğuna bağlı bir problem varsa en basit ve ilk tercih edilen tedavi yöntemidir.Yumurtlama problemi çocuk sahibi olamayan çiftler arasında çok sık görülmektedir. Bu problemin tedavisi ile pek çok çift gebelik sahibi olabilmektedir.

Adet düzensizliği olanlar yada hormon bozuklukları olanlarda da genellikle ovulasyon problemi olduğunu gösterir.Bu hastalar da yumurta takibi ve tedavisinden fayda görürler.

Yumurtlama (Ovulasyonun) gerçekleşip gerçekleşmediği ancak ultrason takibi, hormon tetkikleri ile anlaşılabilmektedir. Ayrıca burada önemli faktör hastanın tüplerinin açık olup olmaması ve eşinin sperm sayısının normal olması gerekmektedir.

Yumurta Takibi Tedavisi(Ovulasyon İndüksiyonu) Nasıl Uygulanır?

Ovulasyon indüksiyon tedavisine karar verildiğinde bu şekilde hastanın overlerinde follikül gelişip gelişmediğine ve yumurtanın ne zaman çatlayacağı tam olarak saptanabilmektedir. Ovulasyon indüksiyon tedavisinde çeşitli ilaçlar kullanılabilmektedir.Bu tedavide Klomifen Sitrat, HMG (Human menopozal gonadotropin) ve saf FSH kullanılmaktadır. Ovulasyonu uyaran bu ilaçlardan hangisi uygunsa hastaya başlanır,yumurtalık içindeki yumurta istenilen büyüklüğe ulaşana kadar ilaçlara devam edilir. İlaçları kullanırken hasta bu arada ultrasonografi ile izlenir.Folliküller belli bir büyüklüğe ulaşınca (18 - 20 mm) çatlatma iğnesi (hCG) uygulanır. İğneyi yaptıktan 36 saat sonra cinsel ilişki önerilir. Cinsel ilişki sıklığı ve zamanlaması konusunda bilgilendirilir.Bu tedavi ile gebelik oluşması için en az 3 - 4 ay uygulamaya devam edilmelidir. Ancak bu süre içerisinde gebelik oluşmaz ise bir üst aşama ilaçlara ve tedavi uygulamalarına geçilmelidir.Bir üst aşama olarak ayrıca hastalara ‘Aşılama’ yani ‘İntrauterin İnseminasyon’ uygulamasının yapılması gebelik oranlarını arttırmaktadır.

Ovulasyon İndüksiyon Tedavisinde Hangi İlaçlar Kullanılmaktadır?

Klomifen Sitrat Tablet:

Kadınlarda görülen yumurtlama sorunlarını çözmek amacıyla uygulanan bir tedavidir.Bu tedaviye başlamadan önce kadının eşinin spermlerinin normal olduğunu tespit etmek gereklidir.Normal bir gebelik hazırlığında Hipotalamustan GnRH (gonadotropin serbestleştirici hormon) salgılanması Hipofizden FSH ve LH salgılanmasına yol açarak yumurtalıklardan follikül gelişmesini ve yumurtlamanın gerçekleşmesini sağlamaktadır.Genellikle GnRH salgılanmasına bağlı sorunlar nedeni ile yumurtlama olmayan kadınlarda Hipotalamustan GnRH salgısını başlatmak amacıyla Klomifen Sitrat kullanımı fayda sağlamaktadır.

Klomifen Sitrat bu tedavi öncesinde yumurtlama olmayan kadınların % 70 ‘i de yumurtlamayı sağladığı ve bu kadınların da yaklaşık %35’inin gebe kaldığı tespit edilmiştir. Klomifen sitrat kullanımında çoğul gebelik ihtimali yükselmektedir.Bu tedavi kullanımı kolay,maliyeti düşük ve sonuçlar bakımından yüzgüldürücüdür.En az 4-5 ay kullanmak gereklidir.Sonuç alınamazsa bir sonraki aşamaya geçilir.

Saflaştırılmış FSH:

Bir gonadotropin homonu olan FSH nin ileri derecede saflaştırılmış bir formudur.Gonadotropin yumurtalıkları yumurta yapmak üzere uyaran hormondur.Bu saf FSH içeren ilaçlar klomifen tedavisine cevap vermeyen hastalarda folliküllerin gelişmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca yumurtlaması normal olan kadınlarda yumurta sayısını arttırarak gebelik sağlamak amacı ile de uygulanmaktadır.

Koriyonik Gonadotropin:

Bu preparat yumurtaları çatlatmak ve ovulasyonu sağlamak amacıyla kullanılır. hCG nin etkisi aynı LH hormonu gibi yumurtalıklardan yumurta salıverilmesini sağlar.Tedavide yapılan son doz FSH den 24 saat içerisinde ovulasyonu sağlamak amacıyla uygulanır.Ovulasyonun olduğu saatlerde çiftlere ilişki tavsiye edilir.hCG uygulaması aynı zamanda inseminasyon yapılacağı dönemde de aynı şekilde kullanılır.

Gebelik Takibi Ankara Myom Tedavisi Ankara Doğum Sancısı