Kısırlık (İnfertilite) Nedir?

Çocuk isteyen bir çiftin yıl düzenli ilişkiye girmelerine rağmen gebelik elde edememelerine kısırlık (İnfertilite) denir. Toplumda çiftlerin inde kısırlık problemine rastlanmaktadır. İnfertilite primer ve sekonder olarak 2 ye ayrılır. Daha önceden hiç çocuğu olmayan ve gebelik elde edemeyen çiftlere duruma primer infertilite, daha önceden çocuğu olan bir çiftin sonradan gebelik elde edememe durumuna da sekonder infertilite denir.

Gebelik oluşabilmesi için aşağıdaki şartların mutlaka normal olması gereklidir.

 • Erkekte yeterli sayıda ve şekilde sperm olmalı
 • Kadında yumurtlama (ovulasyon) fonksiyonunun düzenli bir şekilde cereyan etmesi
 • Spermlerin tüplerden yumurtaya geçerek döllemesi
 • Oluşan zigotun rahim içine tutunabilmesi ve burada varlığını sürdürebilmesi

Erkeklerde Kısırlık Oranı Nedir?

İnfertil çiftlerde sorunların %40’ı erkeklerdeki sorunlardan kaynaklanır. Sorunların %40‘ı bayanlardan kaynaklanır. Geriye kalan %20 grupta ise çiftlerin her ikisinde de yapılan testler normal olup görünen bir neden saptanamamıştır ve bu gruba sebebi bilinmeyen infertilite denmektedir.

Çiftlerin çocuk sahibi olabilmeleri için bazı şartlar gereklidir.

 • Kadınlarda yumurtlama olması ve yumurtalıklarda bir patoloji olmaması,
 • Kadının yaşı,
 • Erkeğin sağlıklı sperm üretebilmesi
 • Rahimde gebeliğin oluşmasını engelleyecek bir anormalliğin olmaması
 • Tüpler denilen rahim kanallarının en az birinin açık olması,
 • Normal bir cinsel yaşam ve düzenli bir cinsel yaşam olması,

Kısırlık sorunu olan çiftler doktora ne zaman başvurmalı?

En az 6 ay düzenli ilişkiye girmelerine rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlerin doktora başvurmaları önerilmektedir. Fakat bazı durumlarda doktora hastalar daha kısa sürede başvurmalıdırlar.Bunlardan birkaçı;

 • ileri yaşta evlilik
 • Çok ciddi adet düzensizliği
 • Daha önceden enfeksiyon geçirmiş olmak
 • Tekrarlayan düşükler yapmış olmak
Gebelik Takibi Ankara Myom Tedavisi Ankara Doğum Sancısı