Dermoid Kist (Teratom)

Dermoid kist  yani matür teratomun kaynağı dokuları ve organları oluşturmak üzere farklılaşmakta olan embriyonik hücrelerden oluşmaktadır. Teratomlar hücre yapısına göre matür, immatür ve malign olarak sınıflandırılır. En sık Matür Teratomlara rastlanmaktadır. Bu kistin içeriğinde saç, kıkırdak, kemik, diş ve nöral elemanlar bulunabilmektedir. İmmatür Teratomların içerisinde çoğunlukla nöral dokular bulunmaktadır. Malign Teratomlar içerisinde kötü huylu germ hücre elemanları içermektedir.

Teratomlar germ hücre tabakalarından köken alan ve birden fazla hücre tipi barındıran tümörlerdir. Teratomların iyi yada kötü huylu olmasını içerdikleri hücrelerin farklılaşma derecesine (Matür, immatür) bağlıdır. Matür Teratomlar iyi huylu, İmmatür Teratomlar ise kötü huyludur.

Matür Kistik Teratomlar tüm over tümörlerinin -20 sini oluşturur. 20 yaşından küçük hasta grubunda ise en sık görülen over tümörüdür. Genelde tek taraflı olarak görülmektedir. En sık doğurganlık çağındaki bayanlarda görülür.

Matür teratomlarda deri ve deri ekleri, sarı, kahve renkli yağlı yoğun bir sıvı bulunabilir. Ayrıca saç, diş, kıl, kemik ve nöral dokular da yapılarında mevcuttur. Kansere dönüşme olasılığı oldukça düşüktür.

Belirtileri

Genellikle belirti vermezler, başka bir amaçla yapılan muayene ve ultrason sırasında tesadüfen fark edilir. Dermoid kisti olan kadınların yaklaşık olarak %65 inde hiçbir şikayet yoktur. Bazen karın ağrıları, karında şişkinlik hissi ve kanama problemlerine neden olabilirler.

Komplikasyonları

Dermoid kistlerin en çok karşılaşılan komplikasyonu Torsiyondur. İçerdiği dokular nedeniyle ağır bir kisttir ve bu yüzden kendi etrafında dönerek torsiyone olabilmektedir. Torsiyon sırasında kan akımı durduğu için beslenme bozulunca kangren gelişir. Bu sırada hastada ciddi ağrılar duyabilir. Bazen tam torsiyon olmaz ve tekrar düzelebilir ve hastanın ağrısı da geçer.

Diğer bir komplikasyon Rüptürdür. Dermoid kistin patlaması kendiliğinden olabileceği gibi bazen torsiyon sırasında da rüptür gelişebilmektedir. Rüptürden sonra hastada şok gelişir. İçerdiği yağlı dokular karın içindeki organları ve karın zarını irrite ederek kimyasal peritonite neden olur. Acil operasyon gerektiren bir durumdur, karın içinde iltihap ve yapışıklıklara neden olur.

Enfeksiyon gelişme olasılığı da çok nadir görülen bir durumdur.

Kansere Dönüşüm de %1 - %2 oranında görülebilmektedir. Aslında matür kistik teratom iyi huyludur ve %1 - %2 olguda immatür dokular bulunabilir ve kansere dönüşüm görülebilir.

Dermoid Kist Tedavisi

Dermoid kistin tedavisi cerrahidir. Tespit edildiği zaman fazla vakit kaybetmeden operasyona alınmalıdır.Daha çok doğurganlık çağındaki bayanlarda görüldüğü için operasyonda yumurtalığı koruyarak sadece teratom alınmalıdır.

Bazen ameliyat sırasında kist rüptüre olursa karın içi mutlaka temizlenmeli ve serum fizyolojiklerle yıkanmalıdır. Karın içi iyi temizlenmez ise operasyondan sonra kimyasal peritonit gelişebilmektedir.

Operasyonla alınan materyal operasyon sonrasında patolojik inceleme için gönderilmelidir.

Çok nadir de olsa %4 oranında Dermoid Kistler tekrarlayıcı olabilmektedir.

Gebelik Takibi Ankara Myom Tedavisi Ankara Doğum Sancısı